HSP & Zo hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

HSP & Zo zal daarnaast nooit jouw gegevens verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen. In dit privacyreglement vind je helder en transparant hoe HSP & Zo omgaat met jouw persoonsgegevens. Heb je toch vragen dan kun je altijd contact met mij opnemen.

HSP & Zo verzamelt gegevens om de diensten en het aanbod van HSP & Zo te verbeteren zodat ik jou goed van dienst kan zijn.

HSP & Zo, gevestigd aan Franckenastate 30 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens
HSP & Zo verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Doeleinden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

HSP & Zo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief of een reclamefolder mits jij een klant bent óf je je hebt ingeschreven voor de mailinglijst.
  • Telefonisch of per email contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Als je gegevens achterlaat via het contactformulier op deze website let er dan op geen privacygevoelige informatie te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
HSP & Zo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang  bewaart HSP & Zo persoonsgegevens
HSP & Zo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
HSP & Zo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HSP & Zo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij HSP & Zo een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou bekend zijn in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hspenzo.nl.

Ik vraag je te legitimeren voordat HSP & Zo gehoor kan geven aan dit verzoek, dit ter bescherming van je privacy. HSP & Zo reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat ik zelf nog doe om jouw privacy te waarborgen

  • Naast bovenstaande wettelijke eisen, doet HSP & Zo er alles aan om jouw privacy te kunnen waarborgen. Ik zal altijd zeer zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
  • Ik verzamel alleen gegevens die ik écht nodig heb om jou van dienst te kunnen zijn.
  • HSP & Zo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit privacyreglement vragen neem dan contact met mij op.

HSP & Zo, gevestigd aan Franckenastate 30 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.